Şebekelerden akan suyun kaliteli ve yeterli miktarda olması sağlanıp düzenli olarak her mahalleden su örnekleri test edilip sonuçlar belgeleri ile kamuoyuna sunulacaktır.

Yapımının neredeyse %95’i tamamlanmış salhanenin hizmete başlaması için gerekli adımlar atılarak uluslararası sağlık ve yönetim standartlarına uygun şekilde işletilmesine başlanacaktır.

Tüketttiğimiz gıdaların güvenilir olduğunun göstergesi olacak olan etiket uygulaması Belediye tarafından başlatılacak, kimyasal zehir ve hormon testleri sonuçları işletme izinlerinin verilmesinde kriter haline getirilecektir.

Planlı atık yönetimine ilişkin ‘Eskiyi Yenile’, ‘Çöplüğe Değil Üretime’ ve ‘Yeniden Hayat’ projelerinin Harmancı ve Lefkoşa Ekibi tarafından uygulanması ile insan ve çevre sağlığını tehdit eden atıkların aşamalı olarak ayrıştırılmış şekilde toplanması, güvenli şekilde geri dönüştürülmesi ve son aşamada tasfiyesi sağlanacak