Günümüz Belediyecilik anlayışında atık ve atık yönetimi sadece çöplerin toplanıp çöplüğe boşaltılmasından ibaret değildir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de kullandığı Güngör Çöp Toplama alanı yıllık 160 bin ton atık kapasitesine sahiptir. Buna rağmen sadece 9 Belediye yılda tam 170 bin ton atık buraya boşaltılmaktadır.

Kapasitenin üzerindeki bu miktarın yaklaşık 50 bin tonu sadece Lefkoşa Türk Belediyesi’ne aittir. Bugünün ve yarının çöp sorununu çözmek için atıkların toplanmasından öte atık miktarının azaltılması ve atıkların farklı şekillerde değerlendirilmesi şüphesiz önem kazanmaktadır.

nasil-yapacagiz

 

Çöp sorununa kalıcı ve uzun vadeli bir çözüme
3 aşamada ulaşmak mümkün ve gerçekçidir.

  1. Eskiyi Yenile Projesi
  2. Çöplüğe Değil, Üretime Projesi
  3. Yeniden Hayat Projesi

 

“ESKİYİ YENİLE” PROJESİ

Ev ve işyerlerinde kullanılmayan eşyalar (kıyafet, kitap, mobilya, elektronik ve beyaz eşya) Belediye tarafından toplanıp ilk etapta talep eden sivil toplum örgütlerine dağıtıldıktan sonra geriye kalanlar Belediye pazarında 2. el eşya olarak uygun fiyata satılacaktır.

Pilot uygulama olarak bozuk elektronik ve beyaz eşyalar, Lefkoşa’da bu alanda hizmet veren iş yerlerine verilerek iş hacimleri genişletilecek ve geriye kalan eşya fazlalılığı Belediyelerin mevcut atölyelerinde değerlendirilecektir.

PEKİ BUNU KİM YAPACAK?

230-ton-kazanimYıllardır süregelen ‘işe göre kişi’ değil ‘kişiye göre iş’ anlayışı emeği fakirleştirmiştir. Eskiyi Yenile Projesi sayesinde mevcut Belediye atölyeleri yeniden aktif hale getirilip verimli kullanılacaktır. Böylece, Belediyeye herhangi bir ek maliyet oluşturmadan Belediye emekçilerinin becerilerini, hem kendilerinin hem de Lefkoşalıların hizmetine sunma imkanı yaratılacaktır.

 

NE ZAMAN?

Eskiyi Yenile Projesi, 30 Haziran sabahı hayat bulmak üzere ilk adımlarını atacak

 

 

 

gungor-coplugu

 

 

“ÇÖPLÜĞE DEĞİL, ÜRETİME” PROJESİ

Lefkoşa’da toplanan çöp miktarının yaklaşık yarısı çözünülebilir maddelerden oluşmaktadır. Çözünebilir atıklar Güngör Çöplüğü’ne götürülmek yerine kompostlama yöntemi ile toprağa ve üretime kazandırılacaktır. Böylece hem yeraltı su kaynakları kirlenmezken hem de çöp alanlarında patlamalara ve sürekli yangınlara yol açan metan gazının oluşması engellenecektir.

Kompostlama ile elde edilen yüksek kaliteli ve sağlıklı organik gübre; narenciye, patates ve bağcılık sektörlerindeki üreticilere uygun fiyatlarla sunulacak. Böylece hem üreticiler uygun fiyatlarla organik gübre temin edecek, hem de Belediye ekonomik kazanım elde edecek.

Organik gübre kullanımı daha sağlıklı toprak ve su kaynakları yaratırken, yurttaşlar da daha sağlıklı ürünlerle buluşacak.

BU MÜMKÜN MÜ?

50.000 kişilik nüfusu ile yaklaşık Lefkoşa büyüklüğünde olan Fransa’nın Giranda bölgesinde 175.000 Euro gibi karşılanabilir bir yatırımla bu projenin gerçekleşebileceği ıspatlanmıştır.

2 YILDA TÜM ÇÖZÜNEBİLİR ATIKLAR MERKEZİ KOMPOSTLAMA TESİSİNDE

Başlatılacak pilot çalışmayla, Lefkoşa genelinde 100 gönüllü hane ve iş yerleri kendi çözünebilir atıklarını Belediyenin danışmanlığı ve desteği ile bahçelerinde kompostlamaya başlayacaklar. Bu pilot projeden alınan verilerle hazırlanıp yürütülecek kampanyanın ardından 2 yılın sonunda tüm çözünebilir atıklar ev ve işyerlerinden ayrıştırılmış şekilde toplanıp, Belediyenin merkezi kompostlama tesisinde değerlendirilecektir.

LEFKOŞALILAR NE KAZANACAK?

LTB ve Lefkoşalı işbirliği ile Çöplüğe Değil, Üretime Projesi için haneler ve iş yerlerine ücretsiz danışmanlık hizmeti mevcut Belediye çalışanları tarafından verilip, pilot projeye katılan hane ve iş yerlerine Belediyenin aylık hizmet ücretinden %25 oranında indirim yapılacaktır. 2 yılın sonunda Belediye’ye ait merkezi kompostlama tesisi faaliyette olduğundan, %25’lik indirim bundan böyle tüm Lefkoşalılar için geçerli olacaktır. Böylece gelecek için yatırım yapılırken Lefkoşalıların aylık giderlerinin düşürülerek tasarruf yapma olanağı yaratılacaktır.

 

 

“YENİDEN HAYAT” PROJESİ

AB’de geri dönüşüm sektörü, 24 milyar Euro hacminde ve 500.000’i aşkın kişinin istihdam edildiği bir sektördür. Sanıldığının aksine bu sektörün %97’si orta ve küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Harmancı ve Lefkoşa Ekibi‘nin ortaya koyduğu vizyon ile geri dönüşüm sektörünü LTB’nin sağlayacağı bilgi, danışmanlık ve çeşitli teşviklerle Kıbrıs’ın kuzeyinde de geliştirilecektir. Bilgi, vizyon ve elde edilen uygulama pratiği diğer belediyelerle de paylaşılacaktır. Daha temiz bir Lefkoşa, sürdürülebilir bir Kıbrıs ve daha güzel bir dünyayı geleceğe bırakmanın yolu bu paylaşım ve işbirliğinden geçmektedir.