Kendi kendine yeten ve ihtiyaçlara cevap verebilen bir Belediye için tüm Lefkoşaların yönetime katılarak söz sahibi olması, çözüm üretme ve süreci denetleme imkanına sahip olması gerekmektedir.

sensoylelefkosaLefkoşa’nın sorunlarının birlikte tanımlandığı, çözüm önerilerinin tartışıldığı ve hesap sorulabilen demokratik platformlar oluşturmak Lefkoşa’ya yeniden karakter, ruh ve dayanışma sağlarken, birlikteliği ve kaybedilmiş olan güveni artıracaktır.

‘Sen Söyle Lefkoşa’ toplantılarında Lefkoşalılar sadece görüş alışverişinde bulunmakla kalmayıp, sürecin parçası olmak isteyen herkes oluşturulacak komiteler ile çözüm üretme ve süreci denetleme imkânı sağlanacaktır. Böylece Belediyenin hesap verme yükümlülüğü kaçınılmaz hale getirilecektir.