Demografik farklı grupları kucaklayan ve ihtiyaçlarına cevap veren, katılımcılığı sağlayan, sağlıklı, güvenli ve temel insan haklarına, kültürel çeşitliliğe saygılı, adil bir toplum bugün dünyada sürdürülebilir kalkınmanın temel hedefleri arasında kabul edilmektedir. Bu vizyon Harmancı ve Lefkoşa Ekibi‘nin sosyal adalet anlayışını oluştururken özellikle engelliler, kadınlar ve çocukların toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştıracak adımlar atılacaktır.

 

ENGELLEMEYEN LEFKOŞA

Lefkoşa Türk Belediyesi ulaşım, dolaşım, erişilebilirlik, istihdam ve sosyal yaşam gibi hayati konuları engelli bireylerin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde düzenleyecektir. 2015 yılı Belediye bütçesi için Mimar ve Mühendisler Odası ile öncelikli alanlar belirlenip, mevcut fiziki üstyapıdaki engellerin kaldırılması için kaynak yaratılacak ve kamuya ait dolaşım alanları engelsiz standarlara göre düzenlenecektir. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait binalardan başlanarak, Belediye atölyeleri, parklar ve meydanlar farklı engelli statüsündeki tüm bireylerin ulaşım, dolaşım ve erişimini kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenecektir. Belediyenin sorumluluğunda bulunan güzerhahlardaki trafik ekipmanları ve sinyalizasyon sistemleri engelli bireylerin farklı ihtiyaçları karşılanır şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Lefkoşa Türk Belediyesi bu uygulamanın ülke geneline yayılmasında örnek teşkil edecek, bilgi ve tecrübelerini paylaşacaktır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Belediye bünyesinde oluşturulacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi‘nde mevcut Belediye çalışanlarından oluşturulacak ekip konunun uzmanlarının kolaylaştırıcılığında farkındalık çalışmalarına katılıp, verilecek hizmet konusunda yerinde eğitim alacaktır. Kadın danışma ve dayanışma merkezleri Lefkoşa’da yaşam bulacaktır. Sosyal Hizmetler, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Müdürlüğü, Barolar Birliği ve ilgili Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.

KADIN SIĞINMA EVİ

guvenilir-lefkosaHarmancı ve Lefkoşa Ekibi tarafından hayata geçirilecek Kadın Sığınma Evi, aile içi şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklara sadece barınma imkanı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda psikolojik ve hukuki destek, mesleki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişim olanağı da sağlayacaktır.

ÇOCUKLAR SADECE GELECEK DEĞİL AYNI ZAMANDA BUGÜNDÜR

Bir şehrin çocukları o şehrin sadece geleceği değil aynı zamanda bugünüdür. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin gerekliliklerini etap etap hayata geçirmek için hiç vakit kaybedilmeyecek. Yapılacak tüm çalışmaların temel ilkesi ayrımcılığı ortadan kaldırmak olacaktır. Sosyo-ekonomik durumu, dini, dili, vatandaş olup olmaması, ebeveynlerinin yasal statüsü veya gelişim özelliklerinden dolayı haklarına ulaşamayan çocukları tespit edip ihtiyaçlarına cevap vermek öncelik olacaktır.

 

ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ

Çocuk haklarına ilişkin vizyonu hayata geçirmek için öncelikle Belediyenin kendi içerisinde adımlar atılacaktır. Çocuk Hakları Birimi, Belediye bünyesinde oluşturulup bu birimde görev alacak mevcut Belediye personellerine konunun uzmanları tarafından farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları düzenlenecek. Kaybolan çocukların ivedilikle ve güvenli bir şekilde bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği geliştirilip Belediye’nin tüm kaynaklarını devreye sokarak bir mekanizma oluşturulacaktır.