Hedeflerimizden Bir Milim Şaşmadan İlerliyoruz

harmancisfb09web-baskan4

2017 Lefkoşa Türk Belediyesi Bütçesine genel bir değerlendirmeyi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim.
Öncelikle daha önceden de  belirttiğim gibi 2017 Bütce çalışmaları 2016’nın Ekim ayında başlamış ve toplamda 14 toplantı ile Aralık ayı içerisinde hazır hale gelmiştir, tüm süreç boyunca katkı sağlayan belediye meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ederim.

2017 Bütcesi 15 Şubat akşamı Belediye Meclisi’nde değerlendirelerek menfi ya da müsbet şekilde karara bağlanacaktır.

ekonomik2

2017 Bütcesi 146 milyon olarak öngörülmektedir. Geçtiğimiz yıla oranla %31 büyüyen bütcedeki en önemli farkı yaratan nokta su giderleri ve gelirleridir.LTB’nin devlete ödediği rakamın yaklaşık %1120 oranında zamlanması ve buna bağlı olarak da geçen yıl yapılan düzenleme ile su gelirlerindeki %197’lik artış bütçenin artmasının temel sebeplerindendir.

Ayrıca personel maliyetlerinde devletin açıkladığı hayat pahalılığı oranları ve 164 memurun çapraz baremlere gelmesi ektsra 10 milyonluk bir artış olarak bütcede yer almasını sağlayacaktır. Bu bizlerin yarattığı bir durum değil devletin kendi yarattığı pahalılık sonucu oluşan durumun yasalarca bütceye yansıltılma zorunluluğudur.

Bütçe rakamlarına bakarak yorumlanan bazı konulara da açıklık getirmek gerekiyor. Lefkoşa Türk Belediyesi 2017 yılı için herhangi bir vergi kaleminde artış yapmayacaktır.

Hala hazırda mevcut yasanın bizi sınırladığı noktalar vardır ve bu noktaların yasa gereği artırılması an itibarı ile mümkün değildir. Bizlerin belirlediği su ve kanalizasyon ücretlerinde ise ton başına alınan ücretlerde herhangi bir artış öngörmemekteyiz. Su ücretini 3 kademeden tek kademeye indirilmesi gündemdedir fakat burada da herhangi bir artış öngörümüz yoktur.  Kanalizasyon bağlantı ücretlerinde şu an hane başına alınan 1000 TL artı KDV ücretinin adaleti sağlayabilecek şekilde yeniden değerlendirilmesi gündemdedir.  Buradan bir gelir beklentimiz olmadığı bütçeden de okunabilir.

Bu yıl suyun sürekliliği dolayısıyla kaybettiğimiz abonelerimizin geri gelmesinden dolayı hem kanalizasyon gelirlerinde hem su gelirlerimizde güncelin yanında bakiye alacaklarının da daha rahat tahsil edilebileceği öngürümüz de vardır. Aynı zamanda tahsili geçmiş alacaklara ilişkin kurguladığımız yeni sistem sayesinde başlatılan geri dönüşlerin de 2017 yılı içerisinde performansını artırmayı hedeflemekteyiz.

gelirler

Gelirler Bütçesine bakıldığında 2017 yılında Dış kaynakları temsil eden Bağış Yardım ve Krediler kaleminin toplam bütçenin %46,89 unu oluşturacağı öngörülmektedir.

Bununla birlikte Vergi dışı gelirlerin ise toplam bütçe gelirlerinin 34,23%ünü oluşturacağı beklenmektedir. 2014 yılına kıyasla Bağış Yardım ve Kredilerin 18,52% oranında azalması ve Vergi dışı gelirlerin 17,3 % oranında yükselmesi Lefkoşa Türk Belediyesinin bütçe gelirlerinde dış kaynaklardan ziyade kendi yerel kaynaklarını kullanmaya başladığını ve kendi döner sermayesini güçlendirdiğini göstermektedir.

Bu kalemlerdeki artışları yorumlarken rakamsal yükselişlerden ziyade bütçe içindeki oranlarının artış/azalışlarını gözlemleme doğru yorum yapabilmek açısından önemlidir.

2014 yılından itibaren performansını takip ettiğimiz vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler kalemlerinin 87%sinde reel gelir artışı sağlanmıştır. Bu gelir artışı hem geriye dönük bakiyelerin tahsilatı hem de sistematik kontrol ile tahakkuklarda ve güncel tahsilatlarda artıştan oluşmaktadır. 2017 öngörülerinde deki Gelir kalemlerinde beklenen artış geçmiş dönemlerin performansı ve uygulanan sistematik kontrollerin bir sonucu olarak öngörülmüştür. Bunun yanı sıra Gider kalemlerinden Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Ödemeleri kalemleri dışında kalan Mal ve hizmet alımlarının 82,6%sında tasarrufa gidilmekle birlikte toplam bütçenin 60%ını oluşturan Personel ve Sosyal Güvenlik Giderlerinin sistematik artışını karşılayabilecek veya dengeleyebilecek oranda bir Gelir artışı veya gider tasarrufu mümkün olmamaktadır. Bu da 2017 yılında bütçeyi zorlayacak dinamikleri şimdiden öngörmemizi sağlamaktadır.

yatirim

2017 yılı bütçesinde yaklaşık 20 Milyonluk yatırım kalemi mevcuttur, bunun 9.9 milyonluk kısmı hibe şeklinde geriye kalan 9,1 milyonluk kısmı ise kendi öz kaynaklarımızla karşılanacaktır.

2008’den bu yana gerçekleşen en yüksk yatırım kalemine sahip bütce olan 2017 yılı bütcesi bu anlamda da önemli bir kaynak sunmaktadır.

Yatrımların bütçedeki yerine bakacak olursak;

 1. Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Düzenleme Projesi
  • Hibe ve Yardım: 4,400,000.00 (Dört milyon 400 bin Türk Lirası)
 2. Suriçi Düzenlemesi ve Geliştirmesi Projesi
 • Mahalli Kaynak: 209,000.00
 • Hibe ve Yardım: 1,800,000.00
 • Toplam: 2,009,000 Türk Lirası
 1. Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Yol / Kaldırım Yapım ve Tamir Projesi
 • Mahalli Kaynak: 2,000,000.00 Türk Lirası
 1. Açık Pazar Projesi
  • Hibe ve Yardım: 1,446,291.00 Türk Lirası
 2. Asfalt Yama ve Kaplama Projesi
  • Hibe ve Yardım: 1,000,000.00 Türk Lirası
 3. Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Kanalizasyon Altyapı Bağ. İşleri Projesi
  • Yerel Kaynak Toplam: 971,000.00
 4. Hamitköy 1. Etap 2. Bölüm  Kanlizasyon yapımı:
 • Yerel kaynak:    261,170
 • Hibe ve Yardım: 600,000
 • Toplam:   861,170 Türk lirası
 1. Gelibolu-Marmara Köprü Yapım Projesi
  • Hibe ve Yardım: 600,000.00 Türk Lirası
 2. Çöp ve Açık Kamyon Alım Projesi
  • Mahalli Kaynak: 456,000.00
 3. Hayvan Barınağı 1. Etap projesi
  • Mahalli Kaynak: 300.000 Türk lirası
 4. Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Park Bahçe Yapım ve Tamir Projesi
  • Mahali Kaynak: 250,000.00 Türk Lirası
 5. Haspolat Arıtma Tesisi Bakım Gideri
  • Hibe yardım:  3,500,000.00 Türk Lirası
 6. Engelli Merkezi Yapım Projesi
  • Mahalli Kaynak : 150,000.00 Türk lirası
 7. Gezi Treni Projesi
  • Mahalli Kaynak: 84,460 Türk Lirası
  • Hibe ve Yardım: 54, 541 Türk Lirası
  • Toplam: 139,401 Türk Lirası
 8. Otopark Yapımı:
  • Mahalli Kaynak: 115,500 Türk Lirası
 9. Hamitköy Mezarlığı Tamir Projesi
  • Hibe ve Yardım: 77,000 Türk Lirası

Yatırımlara ek olarak toplumsal dayanışma ile oluşturduğumuz kadın sığınma evinin idamesi için de bütçeye 120 bin Tl’lik bir kaynak konmuştur. Tüm çağırılılarımızda bizi asla yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Bunların yanında Sanayi tesislerimizin elektrik projesine 130 bin Türk lirası, geçen yıl aldığımız Vidanjöre yapılacak 77 bin Türk liralık ödeme ve fidanlık ve ofis gibi benzeri yatırımlar için de 77 Bin TL’lik ayrıca mahalli kaynak ayrılmıştır.

Özetleyecek olursak, her yıl daha da kontrol altına alınmış, gelir-gider oranlarındaki farkların sistematik bir şekilde kapandığı bir trend ile yolumuza devam ediyoruz. Ekonomik iyileşme programı çerçevesinde seçim öncesi açıkladığımız altı maddelik ekonomik yol haritasına uygun bir şekilde ilerleyişimiz sürmektedir.
Ekonomik yol haritamızı oluşturan 6 temel maddeyi tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum.

 1. YEREL GELİR KAYNAKLARINDA İSTİKRARININ SAĞLANMASI
 2. HESAP VEREBİLİRLİĞİN VE VERİMLİLIĞİN ARTIRILMASI
 3. SOSYAL MAHRUMİYETLE MÜCADELE
 4. HİZMET SUNUMUNDA ORTAKLIKLAR
 5. YERİNDEN YÖNETİM VE BELEDİYENİN VARLIĞININ HİSSEDİLMESİ
 6. EKONOMİK İYİLEŞMENİN SAĞLANMASI

Ekonomik programımızda bütçe disiplini sağlayarak bütçe açığını kapatmak ilk hedefimizdir demiştik. Bunu yaparken Lefkoşalılara verilecek iş gücü odaklı yeni hizmetlerle hem yaşam kalitesi yükseltilecek, hem de mevcut kaynakların optimum düzeyde kullanımı sağlanacaktır. Çalışanlar hem haklarını almanın hem de yeteneklerinin değerlendirilmesinin tatmini ve motivasyonu ile çalışmaktadırlar.

Mali raporların gerçeği gösterecek şekilde düzenlenmesi, ileriye dönük doğru planlama ve yönetme imkanı sağlayacak, sermaye yatırımlarının dış finansman kaynakları ile gerçekleştirilmesinin önü açılacaktır, demiştik. Ayrıca yine bu seçim öncesi ekomomik programımızda mevcut tüm borçların en uygun şekilde yeniden yapılandırılarak  yıllarca bilinçsizce yönetilen, kaynakları boşa harcanan, temel hizmetlerini bile vermekten aciz bir duruma getirilen Lefkoşa Türk Belediyesi; sadece düzlüğe çıkartılmayacak, sürdürülebilir ve etkin bir kalkınma stratejisi de hayata geçmiş olacaktır diye kaydetmiştik, tüm  bu hedeflerden bir milim şaşmadan ilerliyoruz.

Yorum Yazın