Harmancı ve Lefkoşa ekibi, ‘Yapı Denetimi’ çalışmalarına eksik olan zemin unsurunu da ekleyerek ‘Etkin Yapı Denetimi’ yapılmasını sağlayacaktır.

Etkin yapı denetimi sayesinde Lefkoşa Belediye sınırları içerisinde gerçek anlamda kaliteli, güvenli, depreme dayanıklı ve uzun ömürlü yeni yapıların inşasının önü açılacaktır.

Avrupa Komisyonu, ‘PanGeo’ özel ismi ile Avrupa’nın 52 büyük şehrini kapsayıp yasal zorunluluk haline getirilen ve AB nüfusunun %13’üne denk gelen projeyi hayata geçirdi.

‘PanGeo’ Projesi’nin güney Lefkoşa’yı kapsayan bölümü Mart 2014’de tamamlanmıştır. Hazırlanan jeolojik risk haritası ile güney Lefkoşa bölgesinde yapılar için risk oluşturabilecek şişen kil, sübsidans (çökme), oturma gibi jeolojik faktörler ile Lefkoşa’nın tarihsel gelişiminden kaynaklanan dolgu zeminler belirlenmiş ve bölgelere ayrılarak haritalanmıştır.

Geç Kalınan Finansmana Talip Oluyoruz

Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, LTB’nin uluslararası tanınmışlığı sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından tüm Lefkoşa için yapılması planlanan ve kaynak ayrılmasına rağmen sadece Güney Lefkoşa’da uygulanan projenin kuzey Lefkoşa için de gerçekleşmesine talip olup konunun takipçiliğini yapacaktır.

Proje’nin bilimsel ve teknik olarak hazırlayıcısının KTMMOB olması sağlanarak, ilgili devlet daireleri ile koordinasyon içerisinde olunacaktır.

Projenin Kazanımları?

  • Lefkoşa’nın riskli zemin bölgelerinin belirlenip haritalanmasına sağlanacak.
  • Gerçek anlamda kaliteli, güvenli, depreme dayanıklı ve uzun ömürlü yeni yapıların yapılması sağlanacak.
  • LTB’nin ve Lefkoşalıların yapmış olduğu ve yapacağı alt ve üst yapıların zaman içerisinde maddi hasara uğraması engellenecek.
  • Sigorta şirketlerinin yapıların sigortalanması aşamasında yapı risk analizlerini doğru ve gerçekçi yapılabilmesi için belediye bünyesinde Jeolojik risk verilerinden (harita ve analizler) ücretli olarak faydalanması sayesinde LTB’nin maddi gelir sağlanacaktır.